ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół firmy M47 tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dystrybucji farmaceutycznej, prawa farmaceutycznego oraz wdrażania i nadzoru nad Systemem Zarządzanie Jakością.

Przykładamy szczególną uwagę do praktycznego zastosowania naszej wiedzy, opartej na doświadczeniu prowadzonych przez nasz zespół postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wdrażania Systemów Zarządzania Jakością w hurtowniach farmaceutycznych, kontroli GIF w hurtowniach farmaceutycznych w zakresie dostosowania do wymogów rozporządzenia w zakresie Dobra Praktyka Dystrybucyjna oraz Ustawy Prawo farmaceutyczne, szkoleń personelu hurtowni czy walidacji procesów oraz systemów skomputeryzowanych jak również stałego nadzoru nad systemem zarządzania jakością.

W skład zespołu wchodzą farmaceuci oraz prawnicy z wieloletnim doświadczeniem. 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, wnikliwie analizując zaistniałą sytuację. 

DOŚWIADCZENIE

Jako jedni z niewielu posiadamy pełen wachlarz doświadczeń w zakresie:

  • projektowania hurtowni farmaceutycznych – projekt technologiczny hurtowni farmaceutycznej 
  • prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
  • walidacji systemów skomputeryzowanych
  • walidacji i kwalifikacji  
  • wdrażania Systemu Zarządzanie Jakością w hurtowni farmaceutycznej
  • audytów, dostosowania hurtowni farmaceutycznej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
  • przygotowanie hurtowni farmaceutycznej do inspekcji GIF 
  • opieki prawne z zakresu prawa farmaceutycznego, administracyjnego i cywilnego

Rok założenia firmy M47 to 2012

CZYTAJ DALEJ

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ZEZWOLENIE