POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO) zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.m47.pl

Właścicielem strony internetowej www.m47.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest M47 Marek Jaranowski ul. Przasnyska 6A lok 324, 01-756 Warszawa.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody przez klienta w celu wykonania umowy lub procedury.

Osobowe dane zbierane poprzez formularze mogą zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy, adres e-mail, dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu i mieszkania.

M47 Marek Jaranowski zbiera jedynie informacje dobrowolnie i świadomie podane przez klienta.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i będą udostępniane innym podmiotom tylko w zakresie i terminie niezbędnym do wykonania umowy lub procedury.

Osobowe dane klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

przewoźnicy / spedytorzy / firmy kurierskie
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej. W szczególności jest to hosting, który utrzymuje na swoich serwerach naszą stronę internetową oraz dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi,
dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze

PRZETWARZANIE

Dane osobowe nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

Dane są przetwarzane, udostępniane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej z klientem umowy. Po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych bądź do chwili cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO) Klient jest uprawniony w każdym czasie do:

dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez administratora,
żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem.

PRAWO DO ZMIAN

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509082402 lub email : biuro@m47.pl