HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ZEZWOLENIE

Hurtownia farmaceutyczna zezwolenie – Rejestr hurtowni farmaceutycznych

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rhf/search/public

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/171/1064

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1118/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://urpl.gov.pl/pl

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

https://www.gif.gov.pl/

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

Naczelna Izba Aptekarska 

http://www.nia.org.pl/

Rejestr EUDRA

http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/view/gdp/searchGDPCertificates.xhtml